ขั้นตอนการเลือกแบบบ้านและทําสัญญาจองในการรับสร้างบ้านคุณภาพ

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

1.1 บริษัท whouse มีทีมขายที่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิก และ งบประมาณของแต่ละครอบครัว  จากแบบบ้านมาตรฐาน อีกทั้งยังมีบริการออกแบบบ้านใหม่ให้ท่านเป็นพิเศษ โดยไม่คิดค่า  ออกแบบ ในกรณีที่ปลูกสร้างโดยทีมงานของบริษัทฯ

1.2 หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว อาจมีการปรับแบบหรือเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ยินดีทำแบบแปลนวางผัง แจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบงบประมาณคร่าวๆ ก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1.3 ในระหว่างนี้ ฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานจริง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงาน

คุณภาพของวัสดุ ฝีมือที่ประณีต และในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะเข้าไปสำรวจที่ดินเพื่อวางแผนการทํางาน

1.4 เมื่อตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้ บริษัท whouse จำกัด รับสร้างบ้านคุณภาพให้กับท่าน ขั้นตอน ต่อไปจึงเป็นการทำสัญญาจองปลูกบ้าน โดยการวางเงินมัดจำ 100,000 บาท และท่านจะต้องจัดเตรียม เอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างต่อไป

1.5 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะนัดท่านเพื่อชี้แจงรายการวัสดุก่อสร้างตามแบบที่เลือก และคุยรายการ เปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะแจ้งราคาพร้อม จัดแบบบ้านเพื่อให้ท่านยืนยันและก็จะเป็นขั้น ตอนการเซ็นสัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป

~admin

Tags: