Posts Tagged ‘เครื่องทำลายเอกสาร’

จุดสำคัญของเครื่องทำลายเอกสารพร้อมทั้งที่ทำงาน

เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนมากจะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาจจะ เรียกได้ว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้หน่วยงานในแบบอัตโนมัติ เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงให้มีตามสมัยเพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยมีพละกำลัง และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น การใช้ของใช้ออฟฟิศจึงช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ข้างในที่ทำการได้มาก ที่ทำงานจึงต้องเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงเกณฑ์ในการเลือกเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อให้ได้เครื่องใช้สำนักงานที่มีคุณประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด

เครื่องทำลายเอกสารเป็นอีกเครื่องใช้สำนักงานที่จะเจอได้ตามหน่วยงาน ซึ่งจัดเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง เครื่องทำลายเอกสาร คือเครื่องใช้สำนักงานอย่างหนึ่งใช้ในการทำลายเอกสาร เช่น ใบสำคัญ เอกสารที่ไม่ใช้งานแล้ว เอกสารที่ไม่มีค่า เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องทำลายเอกสารอย่างมากมายเพราะว่าสามารถทำลายสิ่งพิมพ์ง่าย ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการทำลายเอกสาร อีกทั้งยังไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเช่นกัน

ในปัจจุบันการทำลายเอกสารมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องมาจากมีการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การถ่ายเอกสาร หรือปริ้นท์กันมากขึ้น ทำให้มีจำนวนสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น การทำลายเอกสารจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สมควรวิเคราะห์ เช่นนี้การทำลายเอกสารที่ดีก็คือการใช้เครื่องทำลายเอกสาร เหตุเพราะว่าเป็นยุทธวิธีที่ดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังปลอดภัยด้วย เพราะตอนแรกการทำลายเอกสารที่สำคัญคือการเผาไฟ ซึ่งมีพิษภัยและยังก่อให้เกิดมลภาวะทางดินฟ้าอากาศมากขึ้นด้วย เครื่องทำลายเอกสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตัวอย่างเช่น 1. เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ ใช้สำหรับการทำลายเอกสารปริมาณมาก และทำลายเอกสารได้อย่างต่อเนื่อง สามรถทำลายแผ่น CD/DVD และบัตรเครดิต 2. เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก ใช้สำหรับการทำลายเอกสาร และการตัดซองจดหมายได้อย่างง่ายมาก พกพาได้ สามารถทำลายเอกสารได้ทุกๆ ที่ตลอดเวลาที่ต้องการ